Culturant és una proposta de recerca col.laborativa que es proposa construïr una plataforma generativa

que parteixi de les arts visuals i que aporti noves perspectives i estratègies (des de la dinamització i la comunicació)

aplicables a l'àmbit pedagògic

Què és Culturant?


Culturant és una proposta que parteix de la realització d'una recerca dinàmica i polifònica basada en  la implicació i el diàleg d'un grup de professionals de l'àmbit de les arts i l'educació. El que es pretén és un establiment continuat de vincles “entre professionals de l'art i de la pedagogia” que generin la seva pròpia dinàmica, amb l'objectiu de fomentar, investigar, experimentar i difondre nous enfocaments i noves aplicacions sota la base del diàleg i la reflexió partint de la realitat, les necessitats i les experiències.

Amb aquesta iniciativa pretenem dialogar, reflexionar, construir i difondre des d’una perspectiva teòrico-pràctica noves maneres de comprendre, d'aplicar i de fomentar la pedagogia de l'art.

Ressaltem els conceptes següents:

Plataforma, perquè aquest projecte s'estableix sota les premisses de l'adhesió i de la continuïtat.

Creativa, perquè ens proposem un apropament a les problemàtiques pedagògiques des d'un posicionament alternatiu, visceral, heterodox i, també, des d'una determinada i marcada vessant  ideològica.

Noves estratègies  metodologies de recerca perquè, amb la nostra experiència pràctica duta a terme durant anys, tenim la pretensió de ser creatius i encetar noves vies.

Noves estratègies de dinamització, perquè tenim la pretensió que els resultats d'aquesta iniciativa puguin ser aplicats en la pràctica pedagògica en diferents situacions i contextos.

I, pel que fa a la comunicació, perquè la difusió dels resultats és una de les claus que han de permetre el diàleg i la incorporació de noves veus al projecte i a la posada en pràctica de metodologies innovadores i eines que estableixin nexes entre l'art, l'educació i la comunitat. 

Cap comentari:

Publica un comentari

Espai per al debat, la reflexió i l'aprenentatge compartit: